Hannun jäljet - Hannu Hautala luontokuvakeskus

Hannun jäljillä - Hannu Hautala luontokuvasäätiö

Vaihtuva näyttely

Kuukkelisalin digitaalisessa näyttelyssä vierailevat taiteilijat luovat kuvistaan kuvakerronnallisia esityksiä. Muuten tila on perinteisen luontokuvan käytössä. Vierailevien taiteilijoiden näyttelyjä Kuukkelisalissa on kolme kertaa vuodessa.

TIMO JOKELA & ANTTI STÖCKELL

METSÄÄN! Luontokuvia ympäristötaiteen ja installaation keinoin

16.1.-16.5.2019

TIMO JOKELA

Jokela omakuva

Työskentelen Lapin yliopistossa kuvataidekasvatuksen professorina ja johdan Arktisen yliopiston kansainvälistä Arctic Sustainable Art & Design -verkostoa. Pohjoisen ja arktisen ympäristön, kulttuurien ja taiteen suhteet ovat niin akateemisen tutkimukseni kuin luovan taiteellisen kiinnostukseni keskiössö.

Metsä on minulle monimerkityksellinen sana. Se ei viittaa pelkkään luontoon. "Mennään metsään", merkitsi kotikylässäni aina jonkun aktiivisen toiminnan alkua: linnunpyyntiä, marjanpoimintaa, puuntekoa, mutta myös vapautta, joka oli kylän valvovan sosiaalisen silmän ulkopuolella. Metsä määrittyi pohjoisen ekososiaalisen ympäristösuhteen kautta, joka ilmeni usein kertomuksina. Suhteeseen liittyi tietty ikivanhasta pohjoisesta pyyntikulttuurista nouseva nöyryys ja kunnioitus; me pyysimme saaliimme metsältä. Taiteessa olen palannut tuohon etsimisen ja pyytämisen hartauteen - metsässä jokin asettuu löydettäväksi ja sitä tulee kunnioittaa. Installaatioideni fragmentit ovat peräisin omakohtaisesta elämisestä Lapin vesillä ja metsissä, ja ne liittyvät katoavaan perinteeseen - metsästykseen, kalastukseen ja ruokaan - arjen elämänmuotoihin, jotka ovat vuorovaikutuksessa luonnon kanssa.


ANTTI STÖCKELL

stöckell omakuva Puunhalaajan päiväkirja2015

Olen koulutukseltani kuvanveistäjä ja kuvataidekasvattaja. Olen työskennellyt Lapin yliopistossa kuvataidekasvatuksen parissa vuodesta 2008.

Taiteellinen työskentelyni limittyy luontaisiin maastoreissuihini. Metsissä kulkiessa keräämästäni ja usein käsityömäisesti retkinuotion äärellä työstämästäni materiaalista olen koostanut erilaisia installaatioita. Tarkat havainnot ja retkillä koetut elämykset ovat kietoutuneet erottamattomasti toisiinsa. Retkiäni voi luonnehtia ympäristötaiteen perinteeseen sijoittuvaksi kävely- tai vaellustaiteeksi, jossa keskeistä on kuljettu, eletty matka ja sitä representoivat esitykset. Työskentelyssäni on myös yhteisötaiteellisia piirteitä osallistaessani muita kiinnostuneita suunnitelmalliisin projekteihini. Minua kiinnostavat kysymykset taiteen paikkasidonnaisuudesta, reittien ja paikkojen elämäkerrallisuudesta ja ympäristön muutoksesta.