Hannun jäljet - Hannu Hautala luontokuvakeskus

Hannun jäljillä - Hannu Hautala luontokuvasäätiö

Kuukauden kuva -arkisto

Kuukauden kuva

Helmikuu 2020

kk helmikuu 2020

Saukko on yleinen nykyään Kuusamossa, talviset jäljet sen kertovat. Eläin liikkuu enimmäkseen öisin jopa pitkiä maataipaleita yli metsämäkien vesistöstä toiseen. Saukon jäljet liukumäkineen toistuvat kuukaudesta toiseen samaa reittiä.

Ihmiset eivät aina tiedä pienissäkin puroissa asustavasta saukosta. Kalat ovat sen pääasiallinen ruoka, mutta talvisin tärkeä ravintolähde on myös sammakot. Se löytää niitä vesistöjen pohjamudasta pitkien, hyvin herkkien viiksien avulla.

 

Tammikuu 2020

kk tammikuu 2020

Erämaisen metsän yön ruhtinas on pöllöistämme suurin, huuhkaja, myös hyypiöksi aikanaan kutsuttu. Kun katselee karttaa on yksi yleinen nimi Hyypiövaara tai Hyypiösuo. Nämä karttamerkinnät kertovat huuhkajan yleisyydestä aikana, jolloin kerättiin nimiä karttoihin.

Huuhkaja on yleinen pesimälaji Kuusamossa, emme vain tiedä sen pesinnästä. Esim. Rukan lähituntumassa on pari pesäpaikkaa. Huuhkaja pitää pesinnässään myös ns. välivuosia. Pari kyllä asustaa vakiopaikallaan läpi vuoden jättäen huonon ravintotilanteen takia pesinnän väliin.